Language: ∷  English

涡轮鼓风机

9733鼓风机

  • 产品名称:涡轮鼓风机
  • 客服QQ:980110400
  • 咨询电话: 18675044594
  • 电子邮箱: info@fltcfan.com
  • 发布时间: 2021-03-06 16:23
  • 在线留言

【产品参数】 

 

[外观尺寸] : 97*97*33mm

[风扇型号]:9733鼓风机

[额定电压] : DC12V(可选择24V与48V)

[电压范围] : 10.8V-13.2V

[输入电流] : 0.10-0.35 A

[额定转速] : 26000-3200r.p.m

[工作温度] : -10 ..110 °C

[储存温度]:-40---110°C

[风量范围]:17.37-21.50CFM

[风压范围] : 12.23-18.09mmH2O

[噪音指标] :  41.8-47.6dB

上一篇:9330鼓风机 下一篇:12032鼓风机

联系我们

QQ: 980110400

Phone: 18675044594

Add: 东莞市寮步镇金园新路53号

微信联系Close
the qr code